Shaun Tarelle

En kväll satt jag med en vän, vi samtalade och hittade på en saga om Shaun Tarellle och vännen My Celius. Två svampar i skogen.