Avtal

 

Som medlem av nätverket Öppna Sinnen ansvarar du själv för uppgifterna på hemsidan:
Texter, CV och bilder i medlemsförteckningen och i din länk.

Vi vill påminna om att det är olagligt att kopiera eller använda sig av andras konstnärliga, musikaliska etc material.

Styrelsen Öppna Sinnen påtar sig inte något ansvar över ditt material.
I och med att du sänder in denna medlemsansökan lovar du att följa detta avtal.