Avtal

Styrelsen Öppna Sinnen påtar sig inte något ansvar över ditt material.
I och med att du sänder in din medlemsansökan lovar du att följa detta avtal.

Som medlem av nätverket Öppna Sinnen ansvarar du själv för uppgifterna på hemsidan:
Texter, CV och bilder i medlemsförteckningen och i din länk.

Vi vill påminna om att det är olagligt att kopiera eller använda sig av andras konstnärliga, musikaliska etc material.