Betalningar

När du betalar in avgifter till Öppna Sinnen är det viktigt att du följer nedanstående instruktioner så att vi kan hålla reda på och identifiera alla de inbetalningar som vi tar emot.

Inbetalning av medlemsavgift

Medlemsavgiften är på 400 kr och betalas in på bankgiro 5427-8304. Ange avsändare i inbetalningen.

Inbetalning av anmälning till utställningar och evenemang

När du har fått din anmälan bekräftad betalar du in anmälningsavgiften till:

Öppna Sinnen, Bg 5427-8304, Britt-Marie Carlsson,

Märk inbetalningen med ditt namn + namnet på utställningen eller evenemanget