Filmtips nr 7 – Flicka med blått hårband

Filmtips nr 7 – Flicka med blått hårband

Öppna Sinnens filmtips är en dokumentär om den franske konstnären Renoir.
En mycket intressant dokumentärfilm som bland annat handlar om Renoirs tavla
”Flicka med blått hårband”.

Filmtips nr 6 – Flicka med blått hårband

Trevlig läsning!
Styrelsen
Öppna Sinnen