Hela året 2020 är satt på paus

Hela året 2020 är satt på paus

När ÖS påskutställningar ställdes in våren 2020 hade vi förhoppningar om att vi kunde göra ett större konstarrangemang på hösten 2020. Bland annat med en utställning på Limhamns Folkets Hus. ÖS styrelse har nu (juli/augusti) tagit beslutet att avboka lokalen på FH. Vi hade även en del andra förslag till ”Corona-anpassade” aktiviteter som vi lagt på hyllan.

Vi är en styrelse som finns i riskgruppen och med en del som har nersatt immunförsvar. Vi har inte ens några styrelsemöte utan vi har enbart digital kontakt och tar besluten där.

Öppna Sinnen försöker ändå att vara en aktiv förening.
Vi arbetar ständigt med vårt problembarn, d v s vår hemsida.
Är du inte medlem kan du registrera dig här på vår hemsida.
Detta året har våra konstkrokar (permanenta utställningsplatser) blivit ”Corona-anpassade”. Du visar din bildkonst i en hel månad utan passning. Läs mer om våra konstkrokar på annan plats här på hemsidan.
Vi kommer under 2020 även att göra en del nyhetsbrev som du som medlem får via mejl.

Vår förhoppning är att 2021 blir ett år som inte liknar 2020 och att vi kan satsa på fullskaliga arrangemang.
Håll ut… och håll avstånd!

Styrelsen för Öppna Sinnen