Hjälp oss utveckla vårt nyhetsbrev med eget text- och bildmaterial

Nu har du chansen att bidra till vårt nyhetsbrev med att inkomma med en egenförfattad text och tillhörande bildmaterial. Givetvis ska det ha koppling till konst och kultur eftersom det är det som vi sysslar med. Du kan läsa mer om vårt erbjudande genom att klicka på länken nedan.

Mer information om erbjudandet

Sätt igång och skriv!

Öppna Sinnens styrelse