Höstsalongen 2018

För att visa hela bredden inom ÖS arrangerade vi en jurybedömd konstutställning, Höstsalongen 2018. Det var första gången för ÖS.
Via annonser i konsttidskrifter bjöd vi in alla konstnärer boende i Sverige och gensvaret blev enormt lyckat.
Vår oberoende jury från KRO hade 600 konstverk att bedöma.
Det glädjande med denna utställning var att hälften av konstnärerna som fick sina konstverk antagna tillhörde ÖS.
Höstsalongen blev väldigt lyckad för både utställare och besökare och det är vi väldigt glada för.