Välkommen hem!

En paus i flytten. En stund att vila och komma och andas.