Öppna Sinnens årsmöte och påskutställningar 2020 är inställda

Med tanke på rådande samhällssituation (Covid-19, Corona) är två av Öppna Sinnens största evenemang inställda. Till ÖS årsmöte/medlemsträffar brukar vi vara ett hundratal medlemmar. Vi vill inte utsätta någon för risken att smittas, därför hanterar vi årsmötet på ett annat sätt i år.

Vi lider med er medlemmar/utställare som under vinterhalvåret haft skaparlusten på högtryck och producerat nya konstverk och som nu inte får möjlighet att visa upp dessa.

Vi har funderat om det skulle finnas någon annan lösning på utställningsverksamheten men inte kommit fram till något bra. Därför måste vi i rättvisans namn ställa in samtliga ÖS-evenemang under påsken 2020.

Öppna Sinnens årsmöte 2020

Våra planer är att flytta årsmötet c:a sex månader framåt. Verksamhetsberättelsen för 2019 är utmejlad till alla medlemmar. Valberedningen har varit i kontakt med alla styrelseledamöter och alla har varit positiva till att finnas kvar i ÖS styrelse. Nuvarande styrelse fortsätter fram till kommande årsmöte. Inga betydande beslut var planerade till årsmötet. I dags datum har det inte inkommit några motioner från medlemmar. Ekonomin i föreningen är stabil. Revisorerna har godkänt bokslutet och föreslår förnyat förtroende för styrelsen. Inom kort kommer vi att mejla ut ÖS årsbokslut för 2019 samt revisorernas berättelse till alla medlemmar.

Sammanfattning: Öppna Sinnen kommer att ha ett stadgeenligt årsmöte, frågan är bara när.

Öppna Sinnens påskutställningar 2020

Till dig som var tänkt som utställare betalar ÖS tillbaks din utställningsavgift.

Vi har ingen direkt fungerande verksamhet som snabbt kan ta itu med detta, utan vi ber dig ”Ha tålamod!”

Pengarna kommer. Mejla till: maj-lis@maj-lis.se

Skriv ditt namn, hur stor summa du betalt samt hur/var du vill få insatt pengarna.

Vi måste se framåt. Vi har redan tankar på att göra något större evenemang till hösten. Nu går det inte att jämföra påskens fyra utställningsdagar med en utställning under hösten men vi försöker göra det bästa av situationen. Det naturliga då blir att ÖS Fotomässa flyttas till hösten 2021.

Styrelsen i Öppna Sinnen vill med detta visa att vi tar ansvar och att vi har omdöme nog att värna om våra medlemmar. Det har inte varit ett lätt beslut att ta men vi tror att vi har gjort det rätta. Styrelsens beslut var enhälligt.

Vi har även under beslutsresans gång undersökt hur andra konstföreningar agerat och tyvärr har ingen tagit något beslut ännu. Vän av ordning kanske tycker… ”ni kan väl vänta med beslutet”. Tyvärr så har ÖS inga egna lokaler för konstutställningar, därför hyr vi lokaler. Vi måste då anpassa beslutet bl a till uppsägningstider för de inhyrda lokalerna.

Vi vill förvalta medlemmarnas pengar på bästa sätt. Därför blir det Öppna Sinnen som förekommer och gör det bästa av nuvarande samhällssituation.

Vi hoppas att du har förståelse för vårt beslut.

Hälsningar

För styrelsen

Ordf. Krister Andersson