Ordkonster – Göran Nilsson

Ordkonster – Göran Nilsson

Här kommer nya ordkonster! Denna gång är det Göran Nilsson som hållit i pennan.

Mycket nöje!

Ordkonster – Göran Nilsson

Hälsningar
Öppna Sinnens Styrelse