Rolf Reimer

Konstarter:
Måleri,Teckningar
Kort om mig:
Jag teckna med tusch och jobbade många år med grafik och formgivning.
Adress:
Grusgropsvägen, 14
23179 Smygehamn
Kontakt:
0702829994
rwe.rolfreimer@gmail.com
http://www.rolfreimer.com
Snabbval:
Information:

Jag heter Rolf och teckna med tusch. Mina kunskaper att teckna med tusch förvärvade jag genom mitt arbete med grafik och formgivning.
Motiven hittar jag i naturen och det dagliga livet, samt via berättelser och böcker. Jag försöker inte att återge motiven på ett naturtroget sätt utan betonar motivets originella karaktärsdrag.