Catarina Gyllander

Konstarter:
Måleri
Kort om mig:
konst.se/gyllander
theartling.com/Catarina Gyllander
Kontakt:
catarinahasslunda@gmail.com
https://catarinagyllander.wordpress.com
Snabbval:
Information:

Catarina Gyllander

Catarina Gyllander is an abstract/figurative artist who finds inspiration through the search of balance and harmony in the use of intuitive and free compositions or in the use of repetitive patterns. The lines, movement and colors interact and the expression is a testimony of a meditative creation process. The key focus is to communicate and express feelings. The correlation between light and darkness is of the essence.

Catarina Gyllander är en abstrakt/figurativ konstnär som finner inspiration i sökandet efter balans och harmoni i användandet av intuitiva och fria kompositioner eller i användandet av repetitiva mönster. Linjer, rörelser och färger samspelar och uttrycket vittnar om en meditativ skapandeprocess. I fokus står viljan att förmedla och uttrycka känslor. Förhållandet/sambandet mellan ljus och mörker är ofta väsentligt.

 

Art Education / Konstutbildningar

Litorina Folkhögskola, Bild och Form

Munka Folkhögskola, Konstlinjen

Keramik: Johan Bjärntoft, Gunilla Wallin

Måleri: Ulf Holgersson, AnnMari Löf, Eva Lissinger, Monica Ivesköld

Skulptur: Johan Bjärntoft, Jonas Högström

Kroki: Astrid Göransson

Bild: Malmö Universitet 30hp

 

Exhibitions / Utställningar

2017 Påskutställning, egen ateljé, Kivik

2018 Påskutställning, egen ateljé, Kivik

2018 Jurybedömd utställning, Romele Konsthall

2018 Jurybedömd utställning, Solsäter, Öppna Sinnen

2018 Konst i Advent, Limhamn Folkets Hus

2019 Jurybedömd utställning, Krapperups Konsthall, Kullasalongen 2019

2019 Påskutställning, Öppna Sinnens konstrunda, LorensdalVellinge, Limhamns Folkets Hus

 

Art Association Membership / Medlemskap i konstföreningar

Öppna Sinnens konst och kulturförening

Svenska Konstnärsförbundet, region syd