Frida Halvardsson

Konstarter:
Måleri
Kort om mig:
Jag målar med akryl, kol och skisspennor. Eftersträvar ett visst flow och en känsla i mina bilder.
Adress:
Betesvägen 40
247 51 Dalby
Kontakt:
0703054927
fridahalvardssonart@gmail.com
Snabbval:
Information: