J-O-K Nilsson

Måleri

Målare, grafiker, skulptör.
JOK, Jan Olle Kenneth Nilsson, är född 1945 i Malmö och har sedan 1976 bott i Bara, en liten ort utanför Malmö. I grunden har JOK en femårig utbildning som grafiker och skulptör. Tidigt i karriären utbildade JOK sig i måleri för professor Oscar Reutersvärd. JOK är en flitig utställare runt om i landet, såväl i egna som i jurybedömda samlingsutställningar.

JOK har målat i hela sitt liv, tavlorna och inspirationen har följt livets utveckling. Från livfulla tavlor i kubismens anda till minimalismens raka linjer där JOKs strävan är att befria måleriet från naturens ok och gå mot renheten i måleriet genom dess uttrycksmedel. I sina bilder vill inte JOK avbilda verkligheten, inte återge det faktiska och objektiva utan söker en konst bortom realiteten, en icke objektiv bildvärld. I målningarna försöker JOK skapa en visionär konst som existerar i sin egen, oberoende och helt abstrakta värld. Ambition är att levandegöra bilden.

Den kreativa processen i själva skapandet är det väsentliga och JOK är angelägen att behålla bredden och mångfalden för att inte känna sig begränsad.

Den linjära konsten är en strävan att gestalta livets essens i förenklad matematik. Det slutliga är det svarta.

Kontakt

Araliagränd 8
23040 Bara


072-9418248 (mobil)
nilsson.jok@gmail.com (mejl)
https://joknilsson.com/ (hemsida)J-O-K Nilsson

Måleri

Målare, grafiker, skulptör.
JOK, Jan Olle Kenneth Nilsson, är född 1945 i Malmö och har sedan 1976 bott i Bara, en liten ort utanför Malmö. I grunden har JOK en femårig utbildning som grafiker och skulptör. Tidigt i karriären utbildade JOK sig i måleri för professor Oscar Reutersvärd. JOK är en flitig utställare runt om i landet, såväl i egna som i jurybedömda samlingsutställningar.

JOK har målat i hela sitt liv, tavlorna och inspirationen har följt livets utveckling. Från livfulla tavlor i kubismens anda till minimalismens raka linjer där JOKs strävan är att befria måleriet från naturens ok och gå mot renheten i måleriet genom dess uttrycksmedel. I sina bilder vill inte JOK avbilda verkligheten, inte återge det faktiska och objektiva utan söker en konst bortom realiteten, en icke objektiv bildvärld. I målningarna försöker JOK skapa en visionär konst som existerar i sin egen, oberoende och helt abstrakta värld. Ambition är att levandegöra bilden.

Den kreativa processen i själva skapandet är det väsentliga och JOK är angelägen att behålla bredden och mångfalden för att inte känna sig begränsad.

Den linjära konsten är en strävan att gestalta livets essens i förenklad matematik. Det slutliga är det svarta.

Kontakt

Araliagränd 8
23040 Bara


072-9418248 (mobil)
nilsson.jok@gmail.com (mejl)
https://joknilsson.com/ (hemsida)