Lena Sloth

Konstarter:
Akvarell
Kort om mig:
Jag försöker fånga ljuset och färgspelet i hav och natur med hjälp av akvarellens svåra teknik.
Kontakt:
0702556268
lena.sloth@gmail.com
Snabbval:
Information: