Mona Söderblom

Måleri

Konstnär med inriktning på såväl abstrakt, figurativ som mixed media konst.

Utmanar och vidareutvecklar mig ständigt. Till exempel har jag under 2022 genomfört konstnärsprogrammet ”Creative Visionary Program”. Detta är ett globalt konstnärsprogram som fokuserar både på teori, praktik och filosofi.

Jag är medlem i Art2Life Academy, Connected Artist Club, Konstpool m fl.

Kontakt

Eslöv


0703231965 (mobil)
konst@monasoderblomart.se (mejl)
Https://Monasoderblomart.se (hemsida)
Mona-Söderblom-Art-107185604837880/ (facebook)
monasoderblom_art (instagram)

Glädjen till måleriet och min nyfikenhet att vidareutveckla mig är min drivkraft

För mig är att måla som att göra en upptäcktsresa i mitt inre jag. När jag påbörjar en målning har jag inget specifikt motiv i åtanke. Leken, färgerna, formerna, strukturerna och experimentlustan leder mig till motivet.

Jag rör mig mellan olika genrer och hittar inspirationskällor på olika platser, det kan vara ett kort från gamla tider, en speciell känsla, musik, byggnader eller naturen.

 Mona Söderblom

Måleri

Konstnär med inriktning på såväl abstrakt, figurativ som mixed media konst.

Utmanar och vidareutvecklar mig ständigt. Till exempel har jag under 2022 genomfört konstnärsprogrammet ”Creative Visionary Program”. Detta är ett globalt konstnärsprogram som fokuserar både på teori, praktik och filosofi.

Jag är medlem i Art2Life Academy, Connected Artist Club, Konstpool m fl.

Kontakt

Eslöv


0703231965 (mobil)
konst@monasoderblomart.se (mejl)
Https://Monasoderblomart.se (hemsida)
Mona-Söderblom-Art-107185604837880/ (facebook)
monasoderblom_art (instagram)

Glädjen till måleriet och min nyfikenhet att vidareutveckla mig är min drivkraft

För mig är att måla som att göra en upptäcktsresa i mitt inre jag. När jag påbörjar en målning har jag inget specifikt motiv i åtanke. Leken, färgerna, formerna, strukturerna och experimentlustan leder mig till motivet.

Jag rör mig mellan olika genrer och hittar inspirationskällor på olika platser, det kan vara ett kort från gamla tider, en speciell känsla, musik, byggnader eller naturen.