Rita Lindgren

Konstarter:
Måleri
Kort om mig:
Jag började måla för ca 20 år sedan och har under åren gått på kurser för att förkovra mig.

Hela tiden hittar jag något nytt och spännande och det är stimulerande att ställa sig vid staffliet
och försöka skapa en bild av något jag kanske lyckas med.
Kontakt:
Snabbval:
Information: