Anna-Lena Smith

Akvarell, Måleri

Kontakt

Gamla vägen 10
Simrishamn


0766477877 (mobil)
annalenasmith1@gmail.com (mejl)


vespaarts (instagram)

Jag är Certifierad Uttryckande Konstterapeut, (Expressive Arts Therapist på engelska). Det innebär att jag/vi i klientarbetet använder de olika konstformerna som hjälp och uttrycksmedel. Konsten är för mig en brygga mellan det undermedvetna och det medvetna. Så är även mina bilder. De befinner sig mer i den abstrakta världen än i den konkreta. Mandalamålning är en outgrundlig källa för inspiration hos mig. Jag har experimenterat med de flesta medier och på sista tiden har det blivit mest olja och akvarell.

Och så tycker jag att livet ska vara lite lila.

Utbildningar

Mestadels autodidakt

  • Akvarellmålning Medborgarskolan Lund,
  • Kunst og Psykoterapi, Elise Frigast, m.fl
  • Målning i Olja , Carola Mohammadi, Makati Manilla
  • Konstutbildning 1, Folkuniversitetet, Maria Collinder

Utställningar: ( ingen för bedömning )

Room of arts: Megamall, Manilla

Galleri Victor, Stenros gården

Konstrundan 2018.Anna-Lena Smith

Akvarell, Måleri

Kontakt

Gamla vägen 10
Simrishamn


0766477877 (mobil)
annalenasmith1@gmail.com (mejl)


vespaarts (instagram)

Jag är Certifierad Uttryckande Konstterapeut, (Expressive Arts Therapist på engelska). Det innebär att jag/vi i klientarbetet använder de olika konstformerna som hjälp och uttrycksmedel. Konsten är för mig en brygga mellan det undermedvetna och det medvetna. Så är även mina bilder. De befinner sig mer i den abstrakta världen än i den konkreta. Mandalamålning är en outgrundlig källa för inspiration hos mig. Jag har experimenterat med de flesta medier och på sista tiden har det blivit mest olja och akvarell.

Och så tycker jag att livet ska vara lite lila.

Utbildningar

Mestadels autodidakt

  • Akvarellmålning Medborgarskolan Lund,
  • Kunst og Psykoterapi, Elise Frigast, m.fl
  • Målning i Olja , Carola Mohammadi, Makati Manilla
  • Konstutbildning 1, Folkuniversitetet, Maria Collinder

Utställningar: ( ingen för bedömning )

Room of arts: Megamall, Manilla

Galleri Victor, Stenros gården

Konstrundan 2018.