Sakta, sakta känner vi av de positiva vibbarna…

Det är ett faktum att Öppna Sinnen har satt det här året 2020 på paus, liksom många övriga föreningar i Sverige. ÖS var nog en av de första föreningar som tog denna Corona-pandemin på fullt allvar, stängde ner och avslutade befintliga projekt och avbokade kommande evenemang. Och detta var fem-i-tolv… styrelsen hade hållit på med förberedelser inför årets stora evenemang, d v s våra påskutställningar. Allting var klart, all planering hade fungerat bra och alla utställande medlemmar hade betalt in utställningsavgiften.

Hela vårt marknadsföringspaket med alltifrån digitalt material till vår stora påskfolder var klar… när rullgardinen drogs ner. Då tog styrelsen ett bra beslut. Ingen utställande medlem skulle bli lidande p g a av detta, därför betalades hela utställningsavgiften tillbaks. Vi hann precis avboka tryckningen av påskfoldern men vi förlorade en del pengar på annonsering och lokalhyror. Vi har sökt och fått en del bidrag så vi har fått igen en del av den summa som vi förlorat.

Nyligen hade styrelsen ett efterlängtat möte utomhus och alla var överens om att sakta, sakta drar vi upp rullgardinen igen och fortsätter med de arrangemang som var inplanerade inför påsken 2020.

Det är ingen som vet hur Corona-pandemin kommer att bli, om det kommer en ny våg under hösten 2020 eller om vi tvingas pausa hela året 2021 också. Styrelsen beslutade att vi startar upp planeringen framförallt inför påsken 2021 och vårt huvudspår är att vi ska genomföra påskutställningarna 2021. Skulle det visa sig att FHM kommer med nya restriktioner så tar vi ställning till dom då.

Mer om detta får du reda på på kommande årsmöte. Separat inbjudan till ÖS årsmöte kommer via mejl.