Björn Mellergård

Mötessekreterare

Elisabeth Hagelberg

Medlemskassör

Göran Ericsson

Styrelsemedlem

Jan Olsson

Styrelsemedlem

Kjell A Nilsson

Reklamansvarig

Krister Andersson

Styrelseordförande

Per Engleson

Vice ordförande