Till alla er som skall ställa ut påsken 2021 i Öppna Sinnens regi!!!

Då situationen för coronan ändrar sig dag för dag och sista inbetalningsdag 31 december 2020, vad gäller bokningsavgiften, 500 kr, närmar sig, har vi beslutat förlänga inbetalningsdagen till den 31 januari 2021. Skulle Öppna Sinnen fatta beslut att ställa in påskutställningen, betalar vi tillbaka bokningsavgiften. Detta gäller naturligtvis även dem, som redan betalt in avgiften.

Vad gäller resterande anmälningsavgift förlänger vi även här inbetalningsdagen till den 28 februari 2021.

Blir utställningen inställd, betalar Öppna Sinnen även tillbaka denna avgift. Även du, som redan betalt in hela avgiften, får tillbaka denna om Öppna Sinnen fattar beslut om att avboka hela påskutställningen. Detta gäller inte om du själv avbokar din medverkan i påskutställningen. Det kan hända mycket på tre månader och vi kan idag inte förutse vad som kommer att hända i framtiden.

Vår förhoppning är dock att vi skall kunna genomföra påskens utställningar på de olika gallerierna.

Vi vill önska alla våra utställare

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2021

Öppna Sinnens utställningsgrupp
Kjell, Anita, Maj-Lis och Britt-Marie