Bokningsregler

 

Gäller för Öppna Sinnens arrangemang och utställningar.

  1. Om Öppna Sinnen, av någon anledning, måste ställa in ett arrangemang eller en utställning,
    betalar vi tillbaka hela den inbetalda avgiften.
  2. Om medlemmen avbokar, oavsett anledning, betalas INTE bokningsavgiften tillbaka.
  3. Om medlemmen har betalat hela avgiften, men avbokar senast tre veckor före utställningen,
    betalar vi tillbaka avgiften minus bokningsavgiften.
  4. Om medlemmen har betalat hela avgiften, men avbokar senare än tre veckor före utställningen
    betalar vi inte tillbaka någonting.

 

<< Tillbaka till start