Vi finns för dig som söker en mötesplats för tankeutbyte, idéer och nya impulser via utställningar, möten, mingelkvällar och visningar men också via Internet och inte minst denna hemsida. Nya media suddar ju ut alla avstånd; att vi en gång startade lokalt på Söderslätt är inget hinder för deltagande oavsett var du bor eller har din verksamhet.

Som ett starkt och opolitiskt nätverk vill vi också vara en röst att räkna med, när media, politiker och myndigheter behöver påverkas i angelägna frågor.

Öppna Sinnen har idag ca 300 medlemmar, många aktiva kulturarbetare, somliga med tillhörighet/identitet också i andra föreningar och organisationer. Bland medlemmarna finns också många kulturvänner som vill ta del av våra nyheter och stödja verksamheten.